Vacatures

De Huidkanker Stichting is op 13 november 2019 opgericht met als doel de belangen te behartigen van patiënten met non melanoom huidkanker door middel van belangenbehartiging van
huidkankerpatiënten in de breedste zin van het woord, informatieverstrekkin g aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals  patiëntenorganisaties en federaties; het uitvoeren van interactief patiëntencontact en het ondersteunen van huidkankerpatiënten middels lotgenotencontact.

Het bestuur van HUKAs zoekt een coördinator vrijwilligers

Coördinator vrijwilligers HUKAs, de Huidkanker stichting

1. Plaats in de organisatie

De coördinator vrijwilligers maakt deel uit van het bestuur van HUKAs, maar is geen bestuurslid in die zin dat hij/zij als bestuurslid wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als UBO wordt aangemeld. Hij/zij wordt voorgedragen door het bestuur en de vrijwilligers geven tijdens een vrijwilligersoverleg hun instemming op deze voordracht. De meerderheid van de aanwezigen bij dit overleg moet akkoord gaan met deze voordracht.

2. Korte karakteristiek van de functie

De coördinator vrijwilligers draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het vrijwilligersbeleid van HUKAs en vervult een sturende/begeleidende/bewakende en onderling afstemmende rol bij de vrijwilligersactiviteiten.
Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per week.

3. Taken/aandachtsgebieden

De coördinator vrijwilligers:

 • draagt samen met het bestuur zorg voor de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid
 • draagt zorg voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en brengt daarover verslag uit aan het bestuur
 • is voorzitter van het overleg vrijwilligers
 • neemt, indien noodzakelijk, deel aan de bestuursvergaderingen. De verbinding bestuur <-> vrijwilligers is wel belangrijk.

4. Communicatielijnen (intern)

De coördinator vrijwilligers communiceert bij zijn werkzaamheden met:

 • de bestuursleden
 • de vrijwilligers

5. Competenties 

De coördinator vrijwilligers is:

 • in staat de bestuursbesluiten te vertalen in besluiten t.a.v. de vrijwilligers
 • in staat leiding te geven aan de vrijwilligers
 • in staat om binnen het bestuur adviezen te geven over de personele middelen benodigd voor de uitvoering van bestuursbesluiten
 • in staat tot samenwerking: hij/zij kan zich richten op het groepsbelang en kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat
 • op termijn: is goed geïnformeerd over alle aspecten van het vrijwilligerswerk (wervingsbeleid, vrijwilligersactiviteiten, scholingsbeleid)

6. Randvoorwaarden

 • Vergoeding van € 50,- per maand voor computer- en telefoongebruik
 • Vergoeding reiskosten € 0,21 per gereden kilometer
 • (Bij-)scholing
 • Professionele ondersteuning (in overleg met bestuur)

Bekijk de website van De Huidkanker Stichting voor meer informatie of neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.