Vacatures

Is schrijven je hobby? Dan kun je je talent goed inzetten binnen DE REDACTIE van ons MAGAZINE!

Heb je 2 uur per week over om een luisterende oor te bieden aan (beginnende) rsi’ers, en ze tips te geven? Uiteraard handsfree! 

Wil je geschiedenis schrijven? Wil je iets betekenen voor lotgenoten?

Als je je graag wil inzetten voor lotgenoten en je plezier hebt in schrijven en zorgvuldig formuleren, dan ben je misschien de secretaris waar wij naar zoeken!

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel eczeem (VMCE) zoekt een voorzitter.
De VMCE behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem in Nederland door het geven van voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het doen van belangenbehartiging. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester, en algemene bestuursleden. De vereniging telt circa 1500 leden. Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter valt het gehele beleid van de vereniging en de eindverantwoordelijkheid van de genomen beslissingen van het bestuur. De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden zijn uitbesteed aan het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) te Nijkerk en een accountantskantoor.

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.