Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Over FBPN

Organisatie

Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) is een stichting (koepel) zonder winstoogmerk. Dankzij de bijzondere koepelconstructie hoeven wij u geen BTW in rekening te brengen. De organisatie is heel eenvoudig samengesteld met een bestuur, bureauhoofd, een aantal professionele medewerkers en een aantal vrijwilligers.

Doel
Ons doel is dat uw organisatie zich kan concentreren op die zaken die voor u van belang zijn. Wij nemen u de dagelijkse werkzaamheden uit handen en kunnen u ook ondersteunen bij het realiseren van uw doelstellingen. U krijgt alle gelegenheid kennis te delen en informatie uit te wisselen met andere patiëntenorganisaties. Dit gebeurt op gezamenlijke bijeenkomsten, maar ook op het ledendeel van deze site.

Deelnemers in FBPN

Bij FBPN zijn onderstaande organisaties aangesloten:

Geschiedenis

FBPN is in maart 1999 opgericht door de Nederlandse Coeliakie Vereniging en de Stichting Voedselallergie onder de naam Stichting VORC (Voedsel Organisatie Centrum).

Na de toetreding van nog enkele patiëntenorganisaties die zich bezig houden met voedselgerelateerde problematiek, is gezamenlijk gewerkt aan de verdere optimalisering van de dienstverlening van het bureau. Daarbij lag de nadruk op effectiviteit en professionaliteit. Deze formule werkte zo goed dat ook niet voedsel gerelateerde patiëntenorganisaties zich hebben aangesloten. Omdat de oude naam, met de toetreding van de nieuwe organisaties, de lading niet meer dekte, is gezamenlijk besloten de naam te veranderen in Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland. Deze naam geeft precies aan waar de organisatie voor staat.

Koepelconstructie

In fiscale zin voldoet FBPN aan de vereiste regels voor een samenwerkingsverband. Daardoor is voor de omzetbelasting de koepelvrijstelling van toepassing. Dit betekent dat wij u geen BTW in rekening hoeven brengen. De noodzakelijk financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid is optimaal geregeld en vastgelegd in de statuten.

Van Raad van Toezicht naar Bestuur & Deelnemende Organisaties (DO’s)
Per 1 januari 2007 is een Raad van Toezicht ingesteld, bestaande uit personen benoemd door de aangesloten organisaties. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van FBPN vastgelegd. Gebleken is dat we het onnodig ingewikkeld maakten en in december 2012 is het overleg Bestuur & Deelnemende Organisaties (B&DO) ingesteld. De voorzitter van het FBPN-bestuur is procedureel voorzitter. Nu kan efficiënter gewerkt worden en is het ook mogelijk dat DO’s elkaar vertegenwoordigen in dit overleg. De taken en bevoegdheden van de aangesloten organisaties zijn onveranderd gebleven.

Het bestuur
Vanaf de oprichting in 1999 tot 2005 bestond het bestuur uit afgevaardigden van de beide oprichters van het bureau. In 2005 is in gezamenlijk overleg de stap gezet naar een onafhankelijk bestuur.

Bureau
Op het bureau van FBPN werken 6 (deels parttime) medewerkers (ruim 4 fte), aangestuurd door een bureauhoofd. Het bureauhoofd is ook uw contactpersoon. FBPN kan daarnaast rekenen op een enthousiast team vrijwilligers dat de medewerkers ondersteunt bij de uitvoering van de werkzaamheden, zoals het verzenden van weborders, informatiemateriaal, mailingen etc. U kunt gebruik maken van onze vergaderfaciliteiten, zodat u alle ondersteunende activiteiten onder een dak vindt.

Bereikbaarheid

Het bureau is gevestigd naast het station in Nijkerk en heeft eigen parkeerplaatsen. Contact

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

 

Bestuur

mw. T. (Tonny) van Diemen, voorzitter

dhr. J. (Jos) Kempers, penningmeester

mw. T.J.M. (Trees) Gorris-Haas, secretaris

mw. J. (Jos) van Straten, bestuurslid contacten patiëntenorganisaties

 

FBPN, fiscaal bekend onder nummer 8078 03 662 en bij de KvK ingeschreven onder nummer 32073762 is gevestigd te Nijkerk (Stationsweg 6B, 3862 CG). Zij is op werkdagen bereikbaar per e-mail en per telefoon (033-2471041).

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en andere vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Onkosten worden op basis van declaraties vergoed.

Medewerkers in dienst van FBPN worden beloond op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.


Financiële verantwoording
De jaarrekening 2017 vindt u hier.

 

Beleidsplan
Het beleidsplan van FBPN vindt u hier.

 

Doelen FBPN

  • FBPN wil haar dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de aangesloten organisaties.
  • Alleen die diensten uitvoeren die de aangesloten organisaties wenselijk achten.
  • Onderlinge samenwerking op praktische zaken bevorderen.
  • Effectief en efficiënt werken door zo veel mogelijk te werken met centrale systemen en methoden.
  • Het bieden van continuïteit en stabiliteit aan de aangesloten organisaties.

 

Privacy

FBPN behandelt (persoons)gegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. In ons privacybeleid hebben wij de details hiervan vastgelegd.