Nieuwsflits

In deze corona-tijd mist vrijwel iedereen het fysieke contact en de interactie tijdens vergaderingen en lotgenotenbijeenkomsten. Toch heeft corona ons ook positieve kanten gebracht. Tijdens een digitale intervisie op 21 januari 2021 wisselden DO's hun ervaringen uit.

Lotgenotencontact

 • Lotgenotencontact was frequenter en laagdrempeliger.
 • Nieuwe vorm was het organiseren van focusgroepen, zoals een aparte bijeenkomst voor nieuwkomers of contact in kleine zoomgroepen.

Informatievoorziening

 • Digitale bijeenkomsten (zoals ALV’s) zijn laagdrempeliger.
 • Nieuwe vorm was het organiseren van webinars.
 • Er was meer aandacht voor vernieuwing of professionalisering van de website.
 • Er waren nieuwe vormen van informatievoorziening, zoals het maken van een kwartetspel of het aanbieden van workshops.

Belangenbehartiging

 • Er was meer aandacht voor patiënten.
 • In de geïnstitutionaliseerde zorg draaide het minder om kosten en was kwaliteit belangrijker. Er werd meer met de cliënt gesproken in plaats van over de cliënt. Er was meer aandacht voor inhoud en concrete voorbeelden. Naar de politiek toe werd meer in gezamenlijkheid opgetreden.
 • Er werd meer gesproken met de achterban; de achterban zocht ook meer contact.
 • Aanschuiven bij internationaal overleg was makkelijker en laagdrempeliger.
 • Er werd meer samengewerkt met koepelorganisaties.
 • Ook landelijk contact was makkelijker.
 • Contact met leden was efficiënter.

Bestuursvergaderingen

 • We bespaarden met ons allen veel tijd aan reizen en files
 • Digitale ontmoetingen zijn efficiënter. Besluitvorming komt sneller tot stand.
 • Er was minder vaak en minder lang overleg. Actiepunten werden sneller opgepakt.
 • Tegelijkertijd worden we een beetje online- en beeldscherm-moe en missen we persoonlijke contacten.

Tot slot

 • Er wordt makkelijker, meer en beter samen gewerkt.
 • Er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te leren van andere organisaties.
 • Toch komen initiatieven niet makkelijker tot stand.
 • Er werd ook minder tijd besteed aan de vrijwilligers.

Kortom
Corona heeft behalve negatieve kanten, ook zeker positieve kanten gebracht. De volgende vragen zijn nu:
- welke initiatieven willen we vooral vasthouden en hoe borgen we die?
- zijn er nog concrete ideeën om meer impact te bereiken onder onze achterban?
Het zijn vragen die we tijdens volgende bijeenkomsten kunnen beantwoorden. Maar als je tussendoor wilt sparren of suggesties hebt, deel ze gerust.

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.