Nieuwsflits

Impact en Bereik worden steeds belangrijker. In 2021 helpt FBPN samen met PGOsupport DO's om ermee aan de slag te gaan.

We kunnen er niet omheen! Waar het nu nog vaak om aantal leden of donateurs draait, in de toekomst zal het meer draaien om de vraag: hoe bereik jij je doelgroep en hoe maak je voor jouw doelgroep het verschil? Kortom: Impact en Bereik. Voorafgaand aan de B&DO vergadering op 29 oktober 2020 stond Jolanda van Dijk van PGOsupport tijdens een presentatie al even stil bij dit onderwerp. Een mooi begin, dat nu vraagt om actie.

Die actie is niet iets wat je even tussendoor doet. Het kost tijd en aandacht. Het is een proces dat je zowel intern als samen met stakeholders vormgeeft. Zo krijg je helder:

  • wat precies de vraag is van jouw achterban, waarvoor jij als organisatie een oplossing biedt;
  • welke activiteiten nodig zijn om dit probleem op te lossen; 
  • hoe de verandering, die jij gaat realiseren, er in de praktijk uitziet; 
  • wat je moet meten om te weten of je je doelen behaalt, en; 
  • hoe je kunt (bij)sturen om je impact te vergroten. 

Om je op weg te helpen bij dit proces, organiseert FBPN in samenwerking met PGOsupport een aantal fysieke en/of online bijeenkomsten.  
Tijdens 3 interactieve bijeenkomsten nemen we je mee in het doorlopen van de verschillende stappen van het proces. We schetsen de kaders, je krijgt tips en je gaat echt aan de slag. Aan deze bijeenkomsten nemen per DO twee personen deel. Na elke bijeenkomst krijg je huiswerk op en ga je samen met je bestuur en/of vrijwilligers aan de slag. Tijdens de bijeenkomsten koppel je jullie bevindingen terug. Tijdens en na het traject krijg je ondersteuning van FBPN. Resultaat is (uitvoering van) een concreet plan hoe jij meer Impact gaat realiseren voor jouw doelgroep. Zo bereid je je als organisatie voor op de toekomst.  

Data:  
Sessie 1: dinsdag 14 september 19.00 – 21.30 uur 
Sessie 2: dinsdag 5 oktober 19.00 – 21.30 uur 
Sessie 3: dinsdag 2 november 19.00 – 21.30 uur
Sessie 4: dinsdag 14 december 19.00 – 21.30 uur: gezamenlijke nabespreking. 
 
Na afloop van het traject ontvang je een certificaat.  
Voor de begeleiding vanuit FBPN kunnen DO's gebruik maken van hun instellingssubsidie. Aan PGOsupport betaal je per DO € 100 statiegeld; dit bedrag krijg je terug als je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest.  
 
Het traject staat open voor alle in 2021 bij FBPN aangesloten DO's en voor DO's die voor de start van het traject een raamovereenkomst met FBPN hebben afgesloten voor 2022. 

Aanmelden kan via deze link.

Tijdens een volgende themabijeenkomst kunnen we dan aan de slag met de vraag hoe we de onderwerpen uit deze intervisie gaan oppakken.

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.