Nieuws

Score klanttevredenheidsonderzoek algemeen 8,6 en medewerkers 8,9!
Uit het klanttevredenheidsonderzoek over 2016 komt duidelijk naar voren dat de verenigingen blij zijn met de dienstverlening. Het volledige verslag leest u hier.

Met ingang van 6 oktober 2016 is Jos Kempers (m) de nieuwe penningmeester van FBPN. Jos heeft gewerkt als accountant en heeft veel bestuurlijke ervaring op allerlei gebied. Op dit moment is Jos actief in diverse bestuursfuncties en vanuit één van deze functies betrokken bij de fusie tussen twee gezondheidscentra in Nijkerk. Wij zijn dan ook heel blij dat Jos heeft ingestemd met het penningmeesterschap van FBPN en vanuit deze rol kan bijdragen aan de doelstelling van FBPN, nl. het professioneel ondersteunen en ontzorgen van onze aangesloten foto Jos Kempersorganisaties.

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.