Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Diensten FBPN

Maatwerk in ondersteuning

FBPN vindt het heel belangrijk dat u zich thuisvoelt bij de organisatie. Uw ondersteuningswensen voeren wij heel graag voor u uit, zodat u zelf meer tijd heeft voor uw primaire taken als belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact. Die ondersteuning is veelal op administratief gebied – ledenadministratie, ondersteuning in financiële administratie, archiefbeheer en postbehandeling. Maar op uw verzoek voeren wij evenzeer deskundig primaire taken uit zoals antwoord geven op vragen per telefoon of mail, het plaatsen van content op de website, de coördinatie van een kwartaalblad of de organisatie van een evenement of congres. Ook zaken als coördinatie drukwerk, ondersteuning bij het aanvragen van subsidies of de coördinatie van vrijwilligers zijn zaken die wij voor u kunnen doen. Onze medewerkers voelen zich verbonden met 'hun' organisaties, weten wat er speelt en denken mee. Daardoor zijn de DO’s niet alleen verzekerd van goede continuïteit, maar voelen zij zich ook heel snel bij ons thuis en begrepen.

Werkzaamheden bureau

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere: 

  1. Telefonische helpdesk en e-mail
  2. Administratie
  3. Ledenadministratie
  4. Ondersteuning financiële administratie 
  5. Verzorging van voorlichtingsmateriaal / documentatie
  6. Beheer van het (digitale) archief
  7. Bestuursondersteuning
  8. Organisatie van en ondersteuning bij evenementen

 

Wij streven naar een zo compleet mogelijke dienstverlening die past bij uw organisatie. Omdat wij tegelijkertijd zo uniform mogelijk werken i.v.m. de efficiency, blijft onze prijs altijd heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd zijn wij zo flexibel, dat optimaal maatwerk altijd mogelijk is. Uw organisatie krijgt een vaste medewerker als aanspreekpunt. Het bureau functioneert als een vast coördinatiepunt voor uitvoerende werkzaamheden voor uw bestuurders en vrijwilligers.

Telefonische helpdesk en e-mail
FBPN kan het landelijk aanspreekpunt voor uw organisatie zijn waardoor uw organisatie 5 dagen per week van 9.00 – 17.00 bereikbaar is. Betrokken en deskundige medewerkers beantwoorden vragen van leden en andere geïnteresseerden volgens een afgesproken protocol. Zij verwijzen zonodig naar hulpverleners of contactpersonen en spelen informatie door naar vrijwilligers/bestuursleden.

Administratie
Uw post wordt behandeld, geregistreerd, gearchiveerd en doorgestuurd naar de betreffende vrijwilliger.
Ook andere administratieve taken kunnen wij van u overnemen, zoals het bijhouden van verzekeringen, verzorgen van mailingen, managementinformatie etc.

Ledenadministratie Sodales
De basis van uw patiëntenorganisatie is de ledenadministratie. In het kader van uniformiteit en efficiëncy maken alle aangesloten organisaties van FBPN gebruik van het ledenadministratiepakket Sodales. Uiteraard kunt u diverse gegevens in overzichtelijke rapporten inzien en gebruiken. Niet alleen gegevens wie uw leden zijn, maar ook is het mogelijk om bijvoorbeeld medische informatie te verwerken of overzichten ten behoeve van evenementen te maken.

Financiële administratieve ondersteuning
De financiële registratie (de financiële boekhouding), periodieke rapportages en het opstellen van de jaarrekening zijn uitbesteed aan een accountants-administratiekantoor, zodat u altijd verzekerd bent van professionele verwerking zoals de wet die voorschrijft. Het bureau doet alle voorbereidende werkzaamheden voor u, en kan ook ondersteunen bij het opstellen van begrotingen en aanvragen van subsidies.

Voorlichtingsmateriaal en media
Wij zorgen ervoor dat nieuwe leden uw informatiepakketten ontvangen en geïnteresseerden informatiemateriaal. Wij handelen bestellingen af van (web)orders. Uiteraard blijft uw voorraad op peil blijft en ligt materiaal voor de vrijwilligers van de organisaties t.b.v. lezingen of standmateriaal tijdig klaar. Uw vrijwilligers kunnen we periodiek voorzien van uw nieuwsbrieven die mede door het bureau worden opgesteld en verspreid. Wilt u niet teveel tijd besteden aan de totstandkoming van uw kwartaalblad, ook daar kunnen wij u helpen.

Beheer van het (digitale) archief
Het bureau houdt het centrale (digitale) archief bij van alle organisaties. Een groot voordeel voor u, want ook al zijn er bestuurswisselingen, het archief blijft altijd actueel en eenduidig toegankelijk.

Bestuursondersteuning
Onze bureaumedewerkers kunnen u ook ondersteunen bij bestuursvergaderingen of andere bijeenkomsten. Zij kunnen u werk uit handen nemen bij de voorbereidingen, kunnen notuleren en acties uitvoeren. Op deze wijze bent u verzekerd van optimale samenwerking tussen u en onze medewerkers.

Ondersteuning evenementen
Onze medewerkers ondersteunen u graag bij de organisatie van jaarvergaderingen, familiedagen, themadagen of een lustrum. Onze medewerkers kunnen deelnemen aan een werkgroep, uitnodigingen en/of inschrijvingen van deelnemers verzorgen, etc. U kunt ze ook inzetten om tijdens deze bijeenkomsten als gastvrouw op te treden, te notuleren en hand- en spandiensten te verrichten.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om eens van gedachten te wisselen over alle mogelijkheden van onze dienstverlening voor uw organisatie, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan via het contactformulier of via 033 – 2471041 (Jacqueline Kieft).