Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP)

www.nvhp.nl

De in 1971 opgerichte Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke bloedstollingsstoornissen. Het betreft hier onder meer de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann, de ziekte van Bernard Soulier, Factor VII deficiëntie en zeldzame deficiënties als factor I, II, IV, V, X, XI, XII en XIII.24-NVHP-logo

 

 

De NVHP heeft als missie:

  • het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met hemofilie en aanverwante bloedstollingsstoornissen in het algemeen en van haar leden in het bijzonder;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van hemofilie en aanverwante bloedstollingsstoornissen en ten aanzien van datgene dat daar mee in verband staat.

In Nederland zijn ongeveer 1.600 mensen met hemofilie, ruim 1.250 van hen hebben zich aangesloten bij de NVHP. Daarnaast heeft de NVHP ruim 300 leden die één van de overige genoemde stollingsstoornissen hebben.