Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Demosthenes

www.demosthenes.nl

23-demosthenesStotteren, niet altijd vloeiend kunnen spreken, betekent voor veel mensen een lastige handicap. Demosthenes wil een steun in de rug zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren en hun individuele en collectieve belangen behartigen voorzover deze belangen verband houden met stotteren. Verder heeft de vereniging tot doel een zo gunstig mogelijke situatie te bevorderen met betrekking tot de spraakhandicap stotteren, in het bijzonder in Nederland, en verder al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Demosthenes brengt het blad 'Voor herhaling Vatbaar' uit met informatie over nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en behandeling van stotteren, ervaringen van mensen die stotteren, terugblikken op themabijeenkomsten en weekenden en verenigingszaken. Verder kunnen leden deelnemen aan één van de regionale zelfhulpgroepen, waar met een gevolgde stottertherapie geoefend kan worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden met andere mensen die stotteren. Demosthenes is samen met de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie de initiatiefnemer voor de Nederlandse Federatie Stotteren, die zich vooral richt op voorlichting en het wegnemen van vooroordelen.
Sinds 2013 wordt de ledenadministratie van Demosthenes gedaan door het FBPN.