Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

DES Centrum

www.descentrum.nl

20-desHet DES Centrum behartigt sinds 1981 de belangen van DES-betrokken.

DES (Diethylstilbestrol) is een kunstmatig hormoon dat tussen 1947 en 1976 op grote schaal werd voorgeschreven aan zwangere vrouwen, omdat het beloofde een miskraam te voorkomen. Later bleek DES schadelijke gevolgen te hebben voor de vrouwen die het voorgeschreven kregen, hun kinderen en mogelijk voor hun kleinkinderen.


In Nederland kregen tienduizenden vrouwen tijdens hun zwangerschap DES voorgeschreven. Het DES Centrum geeft aan deze vrouwen, hun kinderen en kleinkinderen voorlichting en informatie, onder andere via de website en in foldermateriaal. Daarnaast verschijnt er 4 maal per jaar DES Nieuws, een informatief blad voor donateurs. Het DES Centrum behartigt ook de belangen van DES-betrokken en dat heeft onder andere geresulteerd in de totstandkoming van het DES Fonds, een schadefonds waaruit DES-betrokken met DES-gerelateerde aandoeningen een uitkering kunnen ontvangen. Ook houdt het DES Centrum zich bezig met medische belangenbehartiging door het ontwikkelen van kwaliteitscriteria vanuit patiƫntperspectief voor onder andere DES-dochters met Clear Cell Adenocarcinoom. Aandacht voor lotgenotencontact is er ook, als de achterban aangeeft hier behoefte aan te hebben.


Het DES Centrum streeft er naar om als kleine organisatie minder kwetsbaar te zijn, daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om haar financiƫle- en ledenadministratie bij de FBPN onder te brengen. Een professionele instelling waar deze informatie en kennis in goede handen is.