Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.dwarslaesie.nl

28-DON

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. 
Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn de kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976.