Onze dienstverlening voor uw professionalisering!

Stichting Voedselallergie

www.voedselallergie.nl

12-svaDe Stichting Voedselallergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid. Onder de naam NVAS (Nederlandse Voedselallergie Stichting) is de stichting in 1985 opgericht; sinds 1999 gaat de organisatie met de nieuwe naam door het leven. Kerntaken zijn lotgenotencontact, het geven van voorlichting en belangenbehartiging. De stichting geeft het tijdschrift Allergie en Voeding uit en heeft een reeks brochures ontwikkeld over o.a. koemelkallergie, voedselallergie en eczeem, preventie van voedselallergie, anafylaxie, voeding en gedrag etc. Voor leden wordt (twee)jaarlijks de Nationale VoedselAllergiedag georganiseerd. Contactpersonen beantwoorden vragen, geven praktische tips over het omgaan met voedselallergie en informeren over behandelmethoden en behandelaars in hun regio.

Lees meer...

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

www.vmce.nl

13-vmceDe VMCE werd in 1994 opgericht en behartigt de belangen van de circa 400.000 mensen met constitutioneel eczeem in Nederland. De vereniging telt inmiddels ongeveer 1800 leden. De VMCE geeft het blad 'GAAF!' uit, ontwikkelt folders, brochures en boeken en organiseert contactgroepen en informatiebijeenkomsten om patiënten, ouders en andere belangstellenden te informeren over wat constitutioneel eczeem is. De VMCE is sinds 2003 aangesloten bij FBPN. Hiervoor waren verschillende taken aan verschillende organisaties uitbesteed.

Lees meer...

RSI-vereniging (RSI)

www.rsi-vereniging.nl

14-rsi-verenigingDe RSI-vereniging is een in 1995 opgerichte vereniging met 1000 leden die zich inzet voor mensen met RSI.
De vereniging geeft voorlichting en informatie, brengt 'lotgenoten' met elkaar in contact en bevordert onderzoek. Verder voert zij overleg met werkgevers, scholen, universiteiten, onderzoekers en overheid. De RSI-vereniging wisselt informatie uit met onderzoekers, artsen, ergonomen en fysiotherapeuten. De RSI-vereniging heeft haar administratieve activiteiten ondergebracht bij FBPN om de kosten zo laag mogelijk te houden en de continuïteit van een aantal basistaken zeker te stellen.

Lees meer...

De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling

www.heupafwijkingen.nl

16-VAH De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) is op 15 februari 1996 opgericht  en heeft als doel: het steunen en behartigen van de belangen van patiënten en ouders van kinderen met een aangeboren heupafwijking.

Lees meer...

NLNet (Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem)

www.lymfoedeem.nl

17-nlnetDé patiëntenorganisatie voor mensen met lymfoedeem en lipoedeem

In Nederland lijden meer dan een kwart miljoen mensen aan een aandoening van het lymfvaatstelsel, waarvan lymfoedeem het gevolg kan zijn. Lipoedeem is een andere aandoening waarbij de opbouw van vetcellen op speciale plaatsen gestoord is. Op den duur kan daarbij een vochtprobleem ontstaan zoals bij lymfoedeem. Beide aandoeningen zijn chronisch van aard en hebben grote invloed op het dagelijkse leven. Zonder behandeling kunnen ze zelfs tot invaliditeit leiden. Een juiste diagnose in een vroeg stadium en behandeling door een gespecialiseerde oedeemtherapeut zijn voor deze patiënten heel belangrijk.

Lees meer...

DES Centrum

www.descentrum.nl

20-desHet DES Centrum behartigt sinds 1981 de belangen van DES-betrokken.

DES (Diethylstilbestrol) is een kunstmatig hormoon dat tussen 1947 en 1976 op grote schaal werd voorgeschreven aan zwangere vrouwen, omdat het beloofde een miskraam te voorkomen. Later bleek DES schadelijke gevolgen te hebben voor de vrouwen die het voorgeschreven kregen, hun kinderen en mogelijk voor hun kleinkinderen.

Lees meer...

Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)

www.stotteren.nl

NFS logoDe NFS is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).
De NFS stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit verhogen van: preventie van stotteren, diagnostiek en behandeling van stotteren, evaluatie van de resultaten van stottertherapieën en voorlichting over stotteren.

Lees meer...

Demosthenes

www.demosthenes.nl

23-demosthenesStotteren, niet altijd vloeiend kunnen spreken, betekent voor veel mensen een lastige handicap. Demosthenes wil een steun in de rug zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die stotteren en hun individuele en collectieve belangen behartigen voorzover deze belangen verband houden met stotteren. Verder heeft de vereniging tot doel een zo gunstig mogelijke situatie te bevorderen met betrekking tot de spraakhandicap stotteren, in het bijzonder in Nederland, en verder al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees meer...

Nederlandse Hypofyse Stichting

www.hypofyse.nl
21-NHS nieuw

De Nederlandse Hypofyse Stichting is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hypofyseaandoening. Hypofyseaandoeningen behoren tot de zeldzame of soms zeer zeldzame aandoeningen.   

 

Lees meer...

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP)

www.nvhp.nl

De in 1971 opgerichte Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke bloedstollingsstoornissen. Het betreft hier onder meer de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann, de ziekte van Bernard Soulier, Factor VII deficiëntie en zeldzame deficiënties als factor I, II, IV, V, X, XI, XII en XIII.24-NVHP-logo

 

Lees meer...

Sien

www.sien.nl

25-SIEN

Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. We helpen, adviseren en informeren onze leden bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie.

 

 

 

 

 

 

 

De Contactgroep Marfan Nederland (CMN)

 

www.marfansyndroom.nl

 

De Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een landelijke belangenvereniging voor mensen met het Marfanwww.marfansyndroom.nl syndroom en hun familie/naasten. De Contactgroep streeft naar meer bekendheid rond het Marfan syndroom. Daarnaast stimuleert de vereniging contact tussen de leden.
De Marfan vereniging richt zich op 3 belangrijke taken:
1. Belangenbehartiging
2. Voorlichting
3. Lotgenotencontact

Lees meer...

Hellp Stichting

 

www.hellp.nl

 

Hellp Stichting is opgericht in maart 1994 (destijds onder de naam Stichting HELLP-syndroom) met de intentie vrouwen wiens zwangerschap werd gecompliceerd met (pre)-eclampsie en/of HELLP-syndroom (HELLP/27-HelppPE) van informatie en lotgenotencontact te voorzien. 

Lees meer...

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.dwarslaesie.nl

28-DON

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. 
Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn de kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976.