FBPN maakt
professioneler

uw werk, onze zorg

Tijd tekort en taken teveel! Herkenbaar? FBPN ondersteunt uw organisatie, zodat uw primaire aandacht uit kan gaan naar de beleidsmatige taken voor uw doelgroep.
Betrokken, verantwoordelijk, teamgeest & service. Dat is waar wij voor staan. Voor patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties.

Betrokken

Betrokken

FBPN is het verlengstuk van uw organisatie en daarom willen wij graag alles over u en uw organisatie weten. Wij denken met u mee, plooien ons naar uw wensen, zien uw inzet en lopen daarom graag een stapje harder.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk

Wij leveren kwaliteit. Door onze eigen processen continu te verbeteren, bieden wij efficiency en vakmanschap. Uw organisatie blijft zich ontwikkelen, dus wij ook. Zie FBPN als een fundament van kennis & kunde voor zowel uzelf als uw achterban.

Teamgeest

Teamgeest

Wij vormen een team. Als FBPN, maar ook met u. Samen verantwoordelijk voor uw succes. Teamwork zoals u dat wenst, voor een optimaal resultaat.

Service

Service

Weten waar u aan toe bent en altijd een medewerker die voor u klaarstaat. Dat is pas service. Met als groot voordeel onze btw-vrijstelling.

FBPN als partner

Al uw werkprocessen uitbesteed aan onze professionals. FBPN: uw backoffice, sparringpartner en adviseur. Laat ons ondersteunen, faciliteren en adviseren. Maak gebruik van onze expertise en onze ruimtes. Wij staan paraat, zodat u kunt doen wat u moet doen.

onderscheidend
Relevantie

Onderscheidend

Onze mensen zijn er voor uw organisatie! Wij verdiepen ons in uw materie en behandelen alle inkomende telefoontjes en e-mails met kennis van zaken. Onze professionals werken als uw deskundigen, maar staan bij ons onder contract.

Diensten FBPN
relevantie
Relevantie

Relevantie

Waar heeft uw patiëntenorganisatie of zorg-, welzijnsonderneming onze ondersteuning bij nodig? Van helpdesk tot hulp bij het aanvragen van subsidie en van ledenadministratie tot evenement organiseren. Administratie en on- & offline communicatie. Bedenk het en wij regelen het voor u als een echte partner.

Diensten FBPN

Onze organisaties aan het woord

"In 2019 heeft FBPN voor de Psoriasispatiënten Nederland de ledenadministratie en diverse secretariaatswerkzaamheden verricht. De samenwerking gaat in 2020 het tweede jaar in. Wij zijn ervan overtuigd dat in de loop van de jaren een uitbreiding van de werkzaamheden voor de Psoriasispatiënten Nederland zal plaatsvinden. Er is voldoende vertrouwen in hun vakkundigheid om dit te laten realiseren."
Psoriasispatiënten Nederland
Psoriasispatiënten Nederland
"Stichting Voorzorg Utrecht is als goede doelenorganisatie een wat vreemde eend in de bijt voor de FBPN. Wij werden verrast door de flexibiliteit en servicegerichtheid die de verschillende medewerkers van de FBPN lieten zien. De bereidheid om tegemoet te komen aan onze specifieke wensen, heeft ons doen besluiten ons aan te sluiten bij de FBPN en geeft ons vertrouwen in een goede samenwerkingsrelatie. "
Stichting Voorzorg Utrecht
Stichting Voorzorg Utrecht
“FBPN geeft onze organisatie een stevige basis om professioneel te functioneren. Ze biedt kwaliteit en de mogelijkheid tot overleg met andere organisaties waardoor mooie samenwerkingen ontstaan.”
Stichting Voedselallergie
Stichting Voedselallergie
“De RSI-vereniging heeft haar administratie activiteiten, naar volle tevredenheid, ondergebracht bij de FBPN. Wij hebben deze ondersteuning voor bestuur en vrijwilligers heel hard nodig.”
RSI-vereniging
RSI-vereniging
“Zeker voor een relatief kleine patiëntenvereniging als de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling is een organisatie als FBPN van wezenlijk belang. Het onderhouden van een eigen bureau is kostentechnisch onmogelijk en daarom fungeert FBPN voor ons als eerste aanspreekpunt. Allerlei (hulp)vragen worden direct beantwoord of op een correcte wijze doorgestuurd. Onze ledenadministratie is in goede handen en we zijn ontzettend blij met een vast contactpersoon. Je moet nu eenmaal een spil hebben waar veel om draait.”
Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling
Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling
“De overgang naar FBPN heeft veel rust in de organisatie gebracht. Wij kunnen ons nu weer bezig houden met onze eigen taken.”
Nederlandse Hypofyse Stichting
Nederlandse Hypofyse Stichting
“Door het uitbesteden van taken aan FBPN, is de belangenvereniging Sien beter in staat haar kernactiviteiten uit te voeren. De servicegerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening is van een zodanig niveau dat wij een toekomst samen vol vertrouwen tegemoet gaan.”
SIEN
SIEN
“De heldere rapportages die FBPN aflevert, zorgen ervoor dat de NVHP inzicht en grip heeft op wat er speelt. Zij vervullen ook een eerstelijns contactfunctie voor leden en niet-leden waar we van op aan kunnen. Hierdoor kunnen wij ons als bestuur van de NVHP richten op belangenbehartiging. ”
Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patienten
Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patienten
“FBPN is ervaren en weet waar ze het over heeft. Ze is onderdeel geworden van ons. Het is belangrijk dat de VMCE kan steunen op een bureau als FBPN. Hierdoor kunnen het bestuur en de andere vrijwilligers van de VMCE zich richten op hun primaire taken. Over de dagelijkse gang van zaken hoeven wij ons geen zorgen meer te maken, dat is een zorg minder!”
VMCE
VMCE
“Wij willen blijvend kwaliteit bieden en kunnen dit doen dankzij FBPN. Zij zorgt voor gekwalificeerde medewerkers die klaarstaan om vragen te beantwoorden of door te verwijzen. Kennis en ervaring komen ook samen in hun administratieve processen. Hier maken wij dan ook graag gebruik van.”
NL Net
NL Net
“Het DES Centrum streeft ernaar om als kleine organisatie minder kwetsbaar te zijn, daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om haar financiële- en ledenadministratie bij FBPN onder te brengen. Een professionele instelling waarbij deze in goede handen is.”
DES centrum
DES centrum
“Wilt u efficiënt en effectief werken? Wij adviseren u om met FBPN te gaan praten. Voor ons geldt:
Persoonlijke aandacht bij bestuursondersteuning: voorbereiding en notuleren bij vergaderingen, hulp bij aanvragen subsidie en fiscale vraagstukken.
Professionele verwerking van ledenzaken, versturen van folders en innen contributie.
Vriendelijke en correcte beantwoording van vragen van leden en niet-leden.
Geen zorgen omtrent werkgeverschap en continuïteit.
StotterFonds
StotterFonds
“FBPN functioneert niet alleen als ons secretariaat, aanspreekpunt, ledenadministratie en postadres. Zij denkt ook actief mee in het reilen en zeilen van onze vereniging. Als vrijwillig werkend bestuur kunnen wij rekenen op passende ondersteuning en een direct beroep doen op beschikbare kennis en expertise. Dit is van groot belang voor de professionaliteit die wij als vereniging willen uitstralen. Er is absoluut sprake van een vertrouwensband.”
Contactgroep Marfan Nederland
Contactgroep Marfan Nederland
“We ervaren dagelijks dat we te maken hebben met een professionele organisatie. Door een vast aanspreekpunt, die ook de bestuursvergaderingen bijwoont, ervaar je heel snel een persoonlijke band en weet je wat je aan elkaar hebt. Daarnaast maken we gebruik van de brede deskundigheid die binnen FBPN aanwezig is. Niet alleen onze financiële administratie is bij FBPN ondergebracht, ook ondersteunt zij ons op het terrein van subsidies.”
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Dwarslaesie Organisatie Nederland

Nieuwsflits

22 april 2024

Het kantoor van FBPN is op Hemelvaartsdag (9 mei) en de vrijdag erna (10 mei) mei gesloten. Dit betekent dat wij telefonisch en per mail niet bereikbaar zijn. Maandag 13 mei staan wij weer klaar voor jullie!

4 april 2024

Dit jaar, 2024, bestaat FBPN 25 jaar.

Hoe is FBPN ontstaan? En wat doen we nu precies voor onze aangesloten organisaties? 

2024 03 27 fbpn in de schakel 01

2 april 2024

2024 03 27 fbpn in de schakel 13

27 maart 2024 was onze eerste B&DO vergadering van het jaar.

Afgevaardigden van het bestuur van (bijna) elke aangesloten organisatie waren aanwezig om samen te vergaderen. Dit doen we twee keer per jaar. Na het officiële gedeelte, waarin de jaarstukken worden goedgekeurd, volgt een themabijeenkomst. 

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.