Recensies

Wij willen blijvend leren om nog beter te worden in wat wij nu al goed doen. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de hoge score van ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij worden beoordeeld met maar liefst een 8,9 en onze medewerkers zijn gewaardeerd met een 9,1. Deze hoge waardering komt onder andere door:

Vast contactpersoon
U wordt gekoppeld aan een eigen contactpersoon. Organisaties beschouwen onze medewerkers als: toegewijd, betrokken en actief.

Effectiviteit
Duidelijke werkprocessen, goed ingeregeld. Pro-actief en snelle opvolging.

Meedenken
Wij helpen u graag om uw werk nog beter te organiseren.

Continuïteit
U merkt niets van ziekte of vakantie aan onze kant. Uw werk wordt gewoon gedaan.

Onze organisaties aan het woord

SVA logo groot

FBPN geeft onze organisatie een stevige basis om professioneel te functioneren. Ze biedt kwaliteit en de mogelijkheid tot overleg met andere organisaties waardoor mooie samenwerkingen ontstaan.

Stichting Voedselallergie
logoVMCE nw logo medium

FBPN is ervaren en weet waar ze het over heeft. Ze is onderdeel geworden van ons. Het is belangrijk dat de VMCE kan steunen op een bureau als FBPN. Hierdoor kunnen het bestuur en de andere vrijwilligers van de VMCE zich richten op hun primaire taken. Over de dagelijkse gang van zaken hoeven wij ons geen zorgen meer te maken, dat is een zorg minder!

VMCE
Logo RSI vereniging 2009

De RSI-vereniging heeft haar administratie activiteiten, naar volle tevredenheid, ondergebracht bij de FBPN. Wij hebben deze ondersteuning voor bestuur en vrijwilligers heel hard nodig.

RSI-vereniging
NLNet nwe logo FC

Wij willen blijvend kwaliteit bieden en kunnen dit doen dankzij FBPN. Zij zorgt voor gekwalificeerde medewerkers die klaar staan om vragen te beantwoorden of door te verwijzen. Kennis en ervaring komen ook samen in hun administratieve processen. Hier maken wij dan ook graag gebruik van.

NL Net
Logo VAH 2016 RGB

Zeker voor een relatief kleine patiëntenvereniging als de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling is een organisatie als FBPN van wezenlijk belang. Het onderhouden van een eigen bureau is kostentechnisch onmogelijk en daarom fungeert FBPN voor ons als eerste aanspreekpunt. Allerlei (hulp)vragen worden direct beantwoord of op een correcte wijze doorgestuurd. Onze ledenadministratie is in goede handen en we zijn ontzettend blij met een vast contactpersoon. Je moet nu eenmaal een spil hebben waar veel om draait.

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling
Logo DES Nieuw[1]

Het DES Centrum streeft ernaar om als kleine organisatie minder kwetsbaar te zijn, daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om haar financiële- en ledenadministratie bij FBPN onder te brengen. Een professionele instelling waarbij deze in goede handen is.

DES centrum
Logo NHS

De overgang naar FBPN heeft veel rust in de organisatie gebracht. Wij kunnen ons nu weer bezig houden met onze eigen taken.

Nederlandse Hypofyse Stichting
logo StotterFonds

Wilt u efficiënt en effectief werken? Wij adviseren u om met FBPN te gaan praten. Voor ons geldt:

  • Persoonlijke aandacht bij bestuursondersteuning: voorbereiding en notuleren bij vergaderingen, hulp bij aanvragen subsidie en fiscale vraagstukken.
  • Professionele verwerking van ledenzaken, versturen van folders en innen contributie.
  • Vriendelijke en correcte beantwoording van vragen van leden en niet-leden.
  • Geen zorgen omtrent werkgeverschap en continuïteit.
StotterFonds
SIEN logo cmyk

Door het uitbesteden van taken aan FBPN, is de belangenvereniging Sien beter in staat haar kernactiviteiten uit te voeren. De servicegerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening is van een zodanig niveau dat wij een toekomst samen vol vertrouwen tegemoet gaan.

SIEN
Marfan Logo.bmp

FBPN functioneert niet alleen als ons secretariaat, aanspreekpunt, ledenadministratie en postadres. Zij denkt ook actief mee in het reilen en zeilen van onze vereniging. Als vrijwillig werkend bestuur kunnen wij rekenen op passende ondersteuning en een direct beroep doen op beschikbare kennis en expertise. Dit is van groot belang voor de professionaliteit die wij als vereniging willen uitstralen.
Er is absoluut sprake van een vertrouwensband.

Contactgroep Marfan Nederland
NVHP logo 2022

De heldere rapportages die FBPN aflevert, zorgen ervoor dat de NVHP inzicht en grip heeft op wat er speelt. Zij vervullen ook een eerstelijns contactfunctie voor leden en niet-leden waar we van op aan kunnen. Hierdoor kunnen wij ons als bestuur van de NVHP richten op belangenbehartiging.

Nederlandse Vereniging Van Hemofilie Patiënten
Logo DON

We ervaren dagelijks dat we te maken hebben met een professionele organisatie. Door een vast aanspreekpunt, die ook de bestuursvergaderingen bijwoont, ervaar je heel snel een persoonlijke band en weet je wat je aan elkaar hebt.
Daarnaast maken we gebruik van de brede deskundigheid die binnen FBPN aanwezig is. Niet alleen onze financiële administratie is bij FBPN ondergebracht, ook ondersteunt zij ons op het terrein van subsidies.

Dwarslaesie Organisatie Nederland
WSWs logo

Wij zijn een kleine patiëntenvereniging met een klein bestuur. De faciliteiten zoals bereikbaarheid, leden- en financiële administratie hebben we uitbesteed aan FBPN. Opdat wij onze tijd kunnen besteden aan besturen en organiseren van activiteiten voor onze leden. Onze korte ervaring met dit kantoor laat zien dat de medewerkers ook echt meewerken door zich in te leven in het reilen en zeilen van onze vereniging en ons voor 100% willen ondersteunen.

Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom (Nv WSWs)

 

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.