Ondersteunende diensten

Rand-, nood- of bijzaak. Bij welke zaak u ook ondersteuning zoekt, wij helpen u graag. Want het oprichten van een vereniging of stichting is één, continueren en professionaliseren is twee. Met bijna 20 jaar ervaring begrijpen wij als geen ander waar u tegenaan loopt en een betrouwbare partner bij kunt gebruiken. Wij kennen de oude stempel en begrijpen de digitalisering. Bij FBPN komen ervaring en kennis samen. Alles kan, niets hoeft. Maak gebruik van onze expertise wanneer u deze nodig vindt en ervaar de luxe van uw eigen vaste aanspreekpunt. Een dienstenpakket volledig naar uw wens.
Daarbij kunt u gebruik maken van kortingen door gezamenlijke inkoop, zoals een aanzienlijke korting van 20% bij onze webbouwer (met gratis gebruik van premium licenties).

Helpdesk

FBPN als vangnet. De doelgroep weet de weg te vinden naar uw patiëntenvereniging of zorg-, welzijnsorganisatie. Alleen al het beantwoorden van telefoon en e-mail kan dagelijks veel tijd kosten. Fijn wanneer wij, als extern bureau, hierin als filter kunnen fungeren. Als eerste aanspreekpunt nemen wij onze taak uiterst serieus. Alle inkomende telefoon en e-mail vangen wij op, deze worden beantwoord of doorgezet naar de juiste persoon. Alles volgens afgesproken protocol.

 • Telefonische helpdesk. Wij inventariseren, informeren en sturen door wanneer nodig. Uiteraard nemen wij de telefoon op met de naam van uw organisatie.
 • Hulp per e-mail. Wij inventariseren, beantwoorden, sturen door en registreren.  

Mensen stellen niet altijd een vraag, maar willen vaak hun verhaal doen.

Mieke, bureaumedewerker

Administratie uitbesteden

Slingerende paperassen, ellenlange to do lijsten, onbeantwoorde mail of achterstallige betalingen. Tijdrovend werk waar niet iedereen tijd voor heeft of energie van krijgt. Het ruimt pas echt lekker op wanneer de professionals van FBPN zich buigen over uw administratie.

 • Ledenadministratie. Aanmeldingen of mutaties verwerken, contributie innen, rapportages uitdraaien of data optimalisatie. Het ledenbestand is altijd ‘up to date’.
 • Financiële administratie. Facturen, declaraties en betalingen. Rapportages op ieder gewenst moment en de mogelijkheid tot inloggen in het financiële systeem.
 • Verzekeringen.  Wij zorgen voor de updates zodat uw medewerkers en vrijwilligers op een juiste manier zijn verzekerd.
 • Managementrapportages. Taken en uren, waar blijft de tijd. Ontvang maandelijks de actuele stand van zaken. Geen verrassingen achteraf en de mogelijkheid om op tijd bij te sturen.
 • Post. De post wordt afgehandeld en geregistreerd. Als het nodig is, sturen wij brieven door.

Archiveren en beheren

Documenten worden volgens afspraak gearchiveerd. Documenten nodig? Geen stress, wij zoeken deze snel voor u op. Maar dankzij ons, kunt u ze natuurlijk ook zelf gemakkelijk digitaal terugvinden.  

FBPN werkt volledig volgens de nieuwe AVG-privacy wetgeving.

 • Fysiek archief. Ook al leven wij in een digitaal tijdperk en wordt het fysieke archief minder, het is er nog steeds en wij houden dit goed voor u bij.
 • Digitaal archief. Er zijn diverse systemen waar wij mee werken voor een digitaal archief. Welk systeem wij gebruiken voor uw organisatie, is afhankelijk van uw wens.

Evenement organiseren

Mensen ontmoeten elkaar ook graag persoonlijk. Het organiseren van een (regio) bijeenkomst, ledenvergadering, familiedag of lotgenotendag, wij draaien onze hand er niet voor om. Samen met u, of slechts in het bezit van enkele steekwoorden en een budget. Wij regelen het.

 • Organisatie evenement. Bij het organiseren van uw activiteit, houden wij rekening met de mogelijkheden van uw doelgroep. Wij organiseren, verzorgen aanmeldingen en faciliteren op het evenement zelf.

Hulp bij online- & offlinecommunicatie

In een tijd waarin informatievoorziening de boventoon voert, is communicatie richting uw achterban een van de eerste prioriteiten.

 • Nieuwsbrief. Wij coördineren, redigeren en versturen uw nieuwsbrief
 • Tijdschriftcoördinatie. Wij zijn er medeverantwoordelijk voor dat uw leden uw tijdschrift op de (digitale) deurmat vinden. Wij coördineren de input, lezen drukproeven mee, bewaken deadlines en verzorgen uiteraard de verspreiding.
 • Mailing. Ook voor mailingen geldt, dat wij de input bewaken en verzending regelen.
  Als het kan, zetten wij onze vrijwilligers in. Dat bespaart uren en dus kosten.
 • Informatiepakket. Onze enthousiaste vrijwilligers zorgen er ook voor dat nieuwe leden, of mensen die meer willen weten, een informatiepakket ontvangen.  
 • Social Media Support. Moeite met het bedenken van content voor de sociale media? Ook daarin kunnen wij ondersteunen.
 • Webbeheer. De informatie op de website houden wij voor u bij. Zo zijn leden en niet-leden op de hoogte van uw laatste nieuws.

Wij adviseren, begeleiden en nemen over indien nodig. Als het niet aan wil ontbreekt maar wel aan kennis en tijd, dan zijn wij er.

Carla, bureaumedewerker

Bestuursondersteuning

Bij een bestuurlijke functie komt nogal wat kijken. Gelukkig kennen wij inmiddels het klappen van de zweep en kijken graag met u mee.

 • Aanvragen subsidie. Zonder subsidie wordt het uitwerken van gemaakte plannen erg lastig. Wij helpen bij het uitwerken van uw activiteitenplan en begroting voor subsidie, de aanvraag hiervoor en de verantwoording. Ook houden wij in de gaten of verschuivingen van besteding bij VWS moet worden aangevraagd bij niet uitgevoerde activiteiten of lagere kosten.
 • Vergadering. Vooraf verzamelen wij de agendapunten en stellen de agenda samen. Gedurende de vergadering notuleren wij en de notulen worden na afloop opgemaakt en verspreid. Op verzoek van het bestuur pakken wij actiepunten uit vergaderingen of andere klussen op.
 • Management Informatie. Budget- en financiële overzichten, beschikbaar over elke termijn.
 • Uitwisseling. Wanneer zoveel organisaties samenkomen, is het fijn om kennis te delen en krachten te bundelen. Samen staan we sterk, met alle organisaties samen nog veel sterker.
 • Signaleren. Wij geven ook ongevraagd advies vanuit een signalerende functie. Wij voelen ons ook erg verantwoordelijk voor uw succes.

Vrijwilligerscoördinatie

Waar zijn we zonder de onbetaalbare inzet van vrijwilligers, zij verdienen alle aandacht.

 • Coördinatie. Onze medewerkers zijn vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Ook regelen zij de overeenkomsten tussen vrijwilliger en organisatie. Wij doen er alles aan om deze bijzondere samenwerking vlekkeloos voor u te laten verlopen.

Bijhouden webshop

In het geval van een webshop kunnen wij ook daarin ondersteuning bieden. FBPN verzorgt bestellingen en houdt wijzigingen en voorraad bij.

 • Webshop. Vandaag besteld, snel in huis.

Kunt u ook niet wachten om uw organisatie naar 'THE NEXT LEVEL' te tillen? Neem dan contact met ons op en ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Als u een afspraak met ons maakt, plannen wij deze voor u in. FBPN maakt professioneler en met ons als partner staat u een stuk sterker.